Lyrics: Sefunmi Fulani – My Testimony AlbumIRE OOO

INTRO:

Ire o o

Resp: ire/ 2x

Ofire wamire

Ofire fun mi o

Ofire wamire

O damilola ohun rere

Okanmibale ee, ninu oluwa

Okanmibale eee, ninu jesu

Repeat (ofire wamire)

INTERLUDE

Halleluyah

Wiuoma dupe sha

Ire o ire o ire o

Let us with a gladsome mind

Praise the lord for he is kind

For his mercy shall endure

Ever faithful ever sure

INTERLUDE:

Call: ire ni fun mi nile loko ni irin ajo mi

Resp: Amin

Call: Ire owo omo Alafia lekun rere

Resp: Amin

Call: Atije atimu koma se deti momi

Resp: Amin

Call: Owo mi komase kon sale apo lae

Resp: Amin

Call: Ire gusu ariwa jeko wamiri

Resp: Amin

Call: Ila oorun jeko se dede mi

Resp: Amin

Call: Atilo atibomilaye kinmaseko agbako

Resp: Amin

Call: Owomi komasekan sale apo lae

Resp: Amin

Call: Akoba okere otobi komaseyalemi

Resp: Amin

Ire o ire

Ire o ire

Ire o ire

ESE O

Intro

Mowa sowipe ese o

Mowa sowipe ese o, Baba

Mowa sowipe ese o, baba/2x

The bible says in the presence of the lord

There is fullness of joy

And in his right hand

There are pleasures evermore

Halleluyah

Bi gbogbo irun orimi je kiki ahon/2x

Koto koto lati yin baba logo/2x

Koto oooo

Interlude

Call: Bemi ba legberun ahon

Resp: Koto san ore baba oo

Call: Fun ore, resp: lori aiye mi

Call: Fun owo agbara

Resp: Lori ona mi

Mowa sowipe ese ooo, baba/2x

With my youth age

I will sing hosanna

To the father, the son, Holy Spirit (olorun metalokan)

Three in one

You are lord over powers

Principalities, rulers, even sin

We are saying

Ese ooo, baba

Imela chineke

Ubagiji nagode

Jesu seriki

Mowa sowipe ese oo, baba

Mowa sowipe ese o, baba

Koto, koto, koto, koto, oo

It is not enough

Koto koto koto koto oo

Koto oo, koto , koto

Lord you are worthy of my praise

O give thanks, praise him

For he is God

His mercy endureth forever more

For he is good

Koto koto koto koto ooo

Koto koto koto koto ooo

Call: Lord you are worthy of our praise

Resp: You are worthy of our praise

Call: Lord you are worthy of our praise

Resp: You are worthy of our praise

Call: You are worthy to be magnified

Resp: You are worthy of our praise

Koto koto koto koto ooo

Koto koto koto koto ooo

Koto o koto o koto o

Koto o koto o

Halleluyah

Thank you Jesus

HOPE IN GOD

Hope in God, Hope in God

Hope in Him

Hes Gonna Make Everything Work Out

Hope in God, Hope in Him

Hes Gonna Make Everything Work Out

Breaking the Limit

Lengthen the Cord

Reach Out Beyond Your Competitors

No Matter Who You Are

In This Life

The Lord Says To You

Enlarge Your Heart/2x

Hope in God

Hes the One That Can Do Everything

Hope in God

Hes the Friend in the Time of Trouble

Hope in God, Jesus Cares/2x

Dont Dream Small

Dont Dream Small Dream

Even If It Fails,

Dream Again, Dream Again

He Will Do What He Says He Will Do

Hope in God

Hes the One That Can Do Everything

Hope in God

Hes The Friend in the Time of Trouble

Hope in God, Jesus Cares/2x

MIMO

Mimo

Iba o olodumare

Oba lori aiye o

Kabiyesi ariba lodo re

Obamitije morikogun

Mimo ni o ooo

Mimo loruko re

Obami agbalagba oyee

Mimo mimo mimo

Mimo mimo ooo mimo

Itere olodumare

Mimo

Ountofi sade sori o

Mimo

Mimo o mimo oo mimo

Olorun mimo ni o

Ninu mimo loti sola

Ninu mimo loti sogo

Ibare mare o obawa

Toto oo obawa

Kabiyesi re ooo olori ogun

Apata paaraa o

Baba mi

Efi inan landa laiye

Ina mbe lodo re

Olori ogun

Eru Eru Erubade olori ogun

Mimo mimo mimo

Mimo mimo mimo

Mimo oooo mimo

Baba a mii o

Ijoba tikonipekun

Ologo didan ni o

Ite ogo

Ewu ogo

Ade ogo lofisola o

Toto o obawa

Ibare mare o obawa

Toto o obawa o

Ibare mare o obawa

Mimo mimo mimo

Mimo mimo mimo

Oluwa olorun awon omoogun

Orun oun aiye kun fun ogo re

Olorun mimo topo repete

Obaginji oba ogo

Omimi tinmile aiye

Mimo olodumare

Mimo mimo mimo

You are holy Lord

Holy is Your name

METALOKAN

Onise Ara

Onise Iyanu

Are You Ready My People

Oya Kagbe Jesu Ga O

Gbe Baba Ga

Oya Kogbe Jesu Ga

Gbe Baba Ga

Oya Kagbe Jesu Ga

Gbe Baba Ga

Metalokan/3ce

Youve Been So Amazing 2ce

Metalokan/3ce

Eyin Sa Loluwa

Awamaridi, Awamaridi Lolorun

Arugbo Ojo,Bu Tonarekoye Enikan

Emi Ko Riri

Iru Olorun Yiri O

His Wonders, His Power And Its Ways

Bless The Lord, Oh My Soul

And All Thats Within Me

Bless His Name

Oya Kagbe Jesu Ga O

Gbe Baba Ga/4ce

Oba Onise Ara

Gbe Baba Ga

Onise Iyanu

Gbe Baba Ga

Oya Kagbe Jesu Ga O

Gbe Baba Ga

Onise Ara, Onise Iyanu

Iyanu Iyanu

Onise Ara , Onise Iyanu

Gbe Baba Ga, Olorun Ayo Mi

Agbara Mi, Ati Asa Mi

Ninu Re, Nimani Iye Ayeraye

Ojode Ojo Woi Foun Ogo

Oru De Oru

Woafimo Oye Re Han

Oye Kagbe Jesu Ga Oo

Gbe Baba Ga

Oya Gbe Jesu Ga

Gbe Baba Ga

Obanise Ara, Onise Iyanu

ANU

Your mercy Lord

Mercy jesus

Elese ni mi elese leminse (Baba o)

Ninu ese lagbe loyun mi (eee)

Ninu ese lagbe bimi

Igbe aiye yi kun fun ese

Ore ofe re lolemumiyege

Ninu aiye esu ese

Baba jowo sanu funmi

Elese nimi

Elese leminse

Ninu ese lagbe loyunmi(latibimio)

Ninu ese lagbebimi

Igbe aiye yi kun fun ese

Oreofe re le mumi yege

Ninu aiye esu ese

Baba jowo sanu funmi

Maroti ese mi

Rotiku toku funmi

Rotiku toku funmi

Lori igi agbelebu

Maseje kojasasan o

Mama roti ese mi

Rotiku toku funmiii

Lori agbelebu

Batlomeu Afoju o kepe o lohun rara

Oni jesu omo Dafidi

Jowo sanu funmi

Batilomeu Afoju o okepe o o

Oni Jesu omo Dafidi

Jowo sanu funmi

I cannot do without you Jesus

Only your mercy that can speak for me

Be merciful show me your mercy Lord

Roti Ade egun

Roti otin kikan

Roti oko iha egbere o

Roti eje totasile

Eje odo agutan

Osope otipari

Gbogbo gbese mi loti san o

Lori igi agbelebu

Maseje ko jadasan o

Osope otipari

Gbogbo gbese mi loti san o

Lori igi agbelebu

Baba jowo saanu fun mi

Anu ni mobe fun o

Anu o Anu o

Anu baba

Anu ni mo bebe fun o

Anu re ni montoro

Jeki anu fohun lori ite idajo

Anu nimo bebe fun

Anu topobiyanrin okun

Anu reni mobebe fun o o

Baba jowo sanu fun mi

Fejere wemimo

Kin funfun bi egbon owu o

Eje iyebiye e

Babajowo sanu fun mi

Mercy

Obatoponipa ati AgbaraSTOP!!!
Want To Promote Your Song?

Share via
Copy link